fej

 

Óballai Alkotóház – Óballáért, Törökszentmiklós és Kistérsége Kulturális Fejlõdéséért Közhasznú Egyesület

>KEZDÕLAP

 

 

Lásd még:

 

 

 

Pénzügyi  / közhasznúsági beszámolók:

 

2019

2018

2017

2016

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

 

Közhasznúsági beszámoló:

 

2011

 

 

 

 

 

Óballáért Egyesület

 

2005. december 19-én, 19 alapító taggal létrejött az

 

ÓBALLAI ALKOTÓHÁZ – ÓBALLÁÉRT, TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS KISTÉRSÉGE KULTURÁLIS FEJLÕDÉSÉÉRT
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

 

Székhelye: 5200 Törökszentmiklós-Óballa, Fõ út 32.

Adószám: 18840382-1-16

Információ: Hajnal László, 20/421-8402, hajnallaszlo@gmail.hu

 

Jelenlegi taglétszám: kb. 50 fõ

 

Alapelveink:

A döntéseket azon a szinten kell megoldani, ahol a problémák születnek. Az öntevékenység terhet vehet le az államról, ellenben az elsorvasztott öntevékenység apátiát szül.

Az Egyesület nem tartja feladatának strukturális jellegû problémák megoldását. Tagjait és együttmûködési partnereit etnikai, politikai hovatartozásuk figyelembevétele nélkül gyûjtõ civil szervezet.   

 

Céljaink:

A Törökszentmiklósi kistérség kulturális fejlõdésének segítése az alábbi tevékenységek által:

~ kortárs mûvészetek megjelenítése a kistérség kulturális életében, az Óballai Alkotóház létrehozása, mûködtetése, bekapcsolása Törökszentmiklós és térsége kulturális vérkeringésébe. Regionális, határon túli és nemzetközi együttmûködések kezdeményezése, megvalósítása;

~ településrészi-, települési közmûvelõdés fejlesztése, kistérségi és regionális összehangolása;

~ együttmûködés a közmûvelõdés más jellegû és hasonló intézményeivel;

~ Tisza-menti falvak kulturális együttmûködésének elõsegítése, kistérségi kulturális örökségünk, hagyományok, mesterségek, építészeti hagyaték megóvása;

~ együttmûködés a meglévõ civil szervezetekkel, új szervezetek létrejöttének támogatása, tevékenységeik összehangolása, közösségfejlesztés.

 

Háttérgondolatok:

Az Óballához hasonló hátrányos helyzetû, vegetáló, vagy halálraítélt kistelepülések a mi kistérségünk területén is nehezen átlátható szociokulturális problémarendszert alkotnak. Ezeken a területeken az elmulasztott fejlesztés és értékmentés jövõtlenné silányította a helyben megmaradás esélyeit. Szükséges, hogy az élhetõbb környezet létrejöttéért az ott élõk megtalálják saját erõforrásaikat, saját identitásukat, értékeiket felismerjék, felvállalják és képviseljék, s nem utolsó sorban csökkentsék a döntéshozó rendszerektõl való gépies függést.

Az újonnan létrehívott civil szervezetekre nem mint problémára, hanem mint a változások erõforrásaira kell tekinteni. A kreatív képességet és kritikai megközelítést, mint erõforrást kell, hogy felhasználja a városvezetés. A városban és vonzáskörzetében élõknek igénye, hogy részt vegyenek az õket érintõ kérdésekben, és helyet kapjanak a jövõ tervezésében.

A helyben maradás esélyének-, térségünk ifjúságmegtartó erejének növelése úgy valósítható meg, ha az állam, önkormányzat, civil szféra együttmûködve megosztják nem csak a terheket, hanem a rendelkezésükre álló erõforrásaikat is. Megosztva biztosítják a társadalom igényeire épülõ helyi, térségi kezdeményezések feltételeit, biztosítják az ellátásokhoz való hozzáférést.

Egyesületként kulturális tevékenységi kört jelöltünk meg, melynek része a közösségfejlesztés és a hiánypótló ifjúsági és közmûvelõdési tevékenység. A falu határait túllépve célunk a Törökszentmiklós és kistérsége kulturális fejlõdésének segítése, együttmûködések kezdeményezése a közmûvelõdés más jellegû (önkormányzati) és hasonló (civil) intézményeivel. Idõszerûnek látjuk egy Kistérségi Civilház létrehozását, mely támogatást nyújthatna az elszórtan mûködõ törökszentmiklósi- és a kistérségben fellelhetõ civilszervezeteknek.

 

 

KEZDÕLAP

FEL

 

 

 

 

A honlapot készíti és karbantartja Sain Mátyás és Hajnal László, óballai menedék-keresõk.

Kapcsolat: S.M.: msain@freemail.hu, 20/254-3663; H.L.: hajnallaszlo@gmail.com, 20/421-8402